ROTZ Media Services is een IT en telecom organisatie die zich richt op de zakelijke markt. Diensten die ROTZ Media Services onder andere aanbiedt zijn telefonie, (private) cloudoplossingen en hosted services. Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken. In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe ROTZ Media Services omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft.

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens

ROTZ Media Services biedt alleen zakelijke dienstverlening aan. Dit betekent dat ROTZ Media Services alleen telecomdiensten aan bedrijven levert. In veel gevallen is het bedrijf waar u werkzaam bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw data middels een verwerkersovereenkomst.

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt

In de eerste plaats verwerkt ROTZ Media Services uw gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van een mailbox noodzakelijk uw mailadres te weten. Om u te voorzien van een telecom abonnement moet ROTZ Media Services over uw telefoonnummer beschikken.

Daarnaast gebruikt ROTZ Media Services gegevens bij het oplossen van technische problemen. Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk en dienstverlening, Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze websites en portalen.

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt ROTZ Media Services gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft ROTZ Media Services contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garandeert ROTZ Media Services dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

ROTZ Media Services is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het bellen naar het alarmnummer 112 is ROTZ Media Services verplicht uw telefoonnummer mee te sturen.

Welke rechten u heeft

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft ROTZ Media Services minimaal de volgende informatie van u nodig: - uw volledige naam; - uw adres; - een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer niet zichtbaar en/of herkenbaar zichtbaar is.).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door ROTZ Media Services worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover ROTZ Media Services beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.


Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is ROTZ Media Services van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat, te weten DOCX of PDF.


Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop ROTZ Media Services uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, dit betreft de Autoriteit Persoonsgegevens.


Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van toestemming kan door een verzoek in te dienen bij ROTZ Media Services middels onderstaande contact mogelijkheden.


Hoe u ons kunt bereiken

Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen. - Ons adres is: Markerkant 10-108 te Almere. - Van maandag t/m vrijdag tussen 09:30 en 17:00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 036-3690020. - Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , op ons kantoor aan de Markerkant is bij aankondiging altijd een kopie van deze verklaring fysiek in te zien. 


Voetnoot: ROTZ Media Services kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Alle rechten voorbehouden